Online A-kasse

Med Online a-kasse kan du indsende dagpengekort og en række andre blanketter via nettet, og spare turen til postkassen.

Med Online a-kasse kan du indsende:

  • dagpengekort
  • efterlønskort
  • ledighedserklæring
  • ansøgning om kontingentfritagelse
  • andre oplysninger

Du kan også se alle de breve og udbetalingsspecifikationer, som CA har sendt til dig siden den 1. marts 2013.

Online a-kasse vil løbende blive udvidet med andre services.

Hvis du ikke kan åbne dine breve i online a-kasse

Hvis du ikke kan åbne dine breve i online a-kasse, skyldes det formentlig at din computer blokerer for pop-up-vinduer. Læs vejledning i, hvordan du slår pop-up-vinduer fra - afhængig hvilken type browser du anvender: Pop-up-vejledning

If you cannot open your letters in online a-kasse

To open your letters in online a-kasse you’ll have to allow pop-up windows from ddms.ca.dk – as the letter opens in a new window. See how: Pop-ups

NemID

For at benytte Online a-kasse skal du være registreret i CA’s medlemssystem, og du skal have NemID.

Dagpenge- og efterlønskort

Du kan normalt taste dit dagpenge- eller efterlønskortkort fra 2. sidste søndag i måneden klokken 08.00. Du kan se udbetalingsperioderne på www.ca.dk/artikel/ydelser-det-faar-du-i-dagpenge-mm under menupunktet ’Ydelser’.

Efter du har indsendt dagpengekortet, kan du ændre i det indsendte indtil klokken 03.00 i nat (klokken 03.00 næste morgen). Du kan se dine indsendte dagpengekort på siden Indsendte blanketter som findes i menuen til venstre i Online a-kasse.